O nás

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE A MZDOVÉ AGENDY

 • Chcete ušetřit?
 • Nechcete řešit problémy vzniklé během náhlé absence klíčového pracovníka?
 • Potřebujete specifické účetní dovednosti či poradenství?
 • Plánujete zredukovat náklady či snížit rizika?

NABÍZÍME TYTO SLUŽBY

dreamstimeextrasmall_28842397Finanční účetnictví

Nabízíme vám vedení účetnictví, včetně sestavení účetní závěrky a výroční zprávy. Účetnictví i daňovou evidenci zpracováváme měsíčně, a to v účetním programu Pohoda.

Klientům na požádání předáváme každý měsíc výkazy o daňovém i účetním zisku, stavu majetku, či přehled nezaplacených faktur přijatých i vydaných.

sanonyZpracování mezd

Kompletně zpracujeme mzdovou agendu pro všechny vaše zaměstnance.

 • měsíční zpracování mezd včetně sumarizací a výplatních lístků pro zaměstnance,
 • tvorba a odeslání výkazů pro zdravotní pojišťovny a OSSZ
 • zápočtové listy, evidenční listy důchodového pojištění, potvrzení o zdanitelných příjmech
 • evidence personální agendy, dovolených, odpracované doby aj.
 • zastupování při kontrolách
 • Přehledy pro OSSZ a ZP posíláme pomocí vaší datovné schránky přímo na úřad.

dreamstimeextrasmall_8183886Poradenství a spolupráce při získávání dotací z ÚCS a fondů EU

Získali jste dotaci, příspěvek nebo grant a jste překvapeni jaké množství podmínek, termínů a povinností musíte splnit? Nevíte, kde máte příručky a manuály hledat? Nevíte, jaké jsou aktuální formuláře, či potřebujete jen poradit?

Pomůžeme Vám s administrací projektu. S naší pomocí můžete snížit riziko odebrání dotace, či čas strávený s vyúčtováním, na minimum.

 • metodická pomoc při zpracování projektové dokumentace
 • pomoc s podáním žádosti o dotaci
 • pomoc při vyúčtování schválených dotací
 • pomoc účetním (metody účtování o dotacích, pomoc při tvorbě interních směrnic)

 screenshot002Zpracování daňových přiznání

 Zpracováváme veškerá daňová přiznání jako DPH, KH, DPPO, DPFO, silniční daň aj.

Zpracovnaná přiznání po odsouhlasení posíláme pomocí vaší datovné schránky přímo na úřad.

Daňové poradenství je u nás zdrama!

Jakékoliv dotazy spolu řešíme operativně osobně nebo po telefonu.

Veškeré služby dodáváme také formou externí spolupráce (Outsourcingu).

Výhody externí služby:

Nemusíte platit za účetní software a následné aktualizace, neplatíte vedlejší náklady spojené se zaměstnáváním zaměstnance jako je sociální a zdravotní pojištění, a náklady za jeho proškolení. Odpadají náklady spojené s vyvořením pracního místa jako jsou PC, pronájem prostor, topení, vodu elektriku aj.

e_mail