Rozsah účetní závěrky

Novela zákona o účetnictví ve svém § 1b definuje jednotlivé kategorie účetních jednotek a současně stanovuje kritéria pro jejich zatřídění. Souhrnný přehled jednotlivých kategorií včetně daných podmínek je uveden níže v tabulce.

Kategorie účetních jednotek Splnění podmínek k rozvahovému dni Aktiva celkem Roční úhrn čistého obratu Průměrný počet zaměstnanců
Mikro Nepřekračuje alespoň 2 z uvedených podmínek 9 000 000 18 000 000 10
Malá Nepřekračuje alespoň 2 z uvedených podmínek 100 000 000 200 000 000 50
Střední Nepřekračuje alespoň 2 z uvedených podmínek 500 000 000 1000 000 000 250
Velká Překračuje alespoň 2 z uvedených podmínek 500 000 000 1 000 000 00 250

Co budeme v účetní závěrce vykazovat

  • účetní závěrku ověřenou auditorem

Tuto povinnost mají střední a velké účetní jednotky bez nutnosti splnění kritérií. Malé účetní jednotky mají tuto povinnost stanovenou v případě, že splní stanovená kritéria zákona o účetnictví, tzn. je nutné tyto účetní jednotky testovat. Mikro účetní jednotky tuto povinnost podle zákona o účetnictví nemají.

  • Sestavení výroční zprávy

Povinnost sestavení výroční zprávy se vztahuje pouze na účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

  • Sestavení přílohy k účetní závěrce

Novela Vyhlášky přináší také  změnu v rámci sestavení přílohy k účetní závěrce, resp. k jejímu obsahu. Vyhláška stanovuje pro každou kategorii účetních jednotek jiný obsah.

Mění se číslování výkazů a jejich rozsah.

Zkrácený rozsah u rozvahy mohou vykazovat malé a mikro účetní jednotky.

Plný rozsah u rozvahy pak vykazují střední a velké úč. jednotky a malé a mikro úč. jednotky s povinným auditem.

Zkrácený rozsah u výkazu zisku a ztráty mohou vykazovat úč. jednotky které nejsou obchodní společností a jsou bez auditu.

Plný rozsah u výkazu zisku a ztráty velké a střední účetní jednotky a malé a mikro úč. jednotky s povinným auditem.

  • Sestavení Přehledu o peněžních tocích (Cash-Flow) a Přehledu o změnách vlastního kapitálu

Tuto povinnost sestavení mají pouze střední a velké účetní jednotky. Ostatní účetní jednotky (mikro a malé) mohou tyto výkazy sestavovat dobrovolně.

Napsat komentář