Výzvy – dotace

Nestátní neziskové organizace mohou od 15. května 2017 podávat žádosti o neinvestiční dreamstimeextrasmall_8183886dotaci na podporu a ochranu veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb a na udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí.