Snížená sazba daně na stravovací služby

Od 1. 12. 2016 dochází k zařazení stravovacích služeb (CZ-CPA 56) do přílohy č. 2 zákona o DPH a uplatní se tak první snížená sazba daně.

infodo kódu CZ-CPA 56 –  spadají dle klasifikace produkce CZ-CPA veškeré restaurační, cateringové a ostatní stravovací služby služby podávání nápojů.

Pro uplatnění první snížené je rozhodující zařazení předmětné služby do přílohy č. 2 zákona o DPH. Jedná o služby, které odpovídají současně číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA platné od 1. ledna 2008 (dále jen „kód CZ-CPA“) a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části přílohy č. 2. Tato kritéria musí být naplněna současně, nikoli odděleně pouze na základě zařazení do příslušného kódu CZ-CPA nebo pouze na základě slovního popisu.

1. Kritérium zařazení poskytované služby do kódu CZ-CPA 56 – pod tyto služby spadají dle klasifikace produkce CZ-CPA veškeré restaurační, cateringové a ostatní stravovací služby služby podávání nápojů. Jedná se např. o služby restaurací, cateringových společností a závodních jídelen.

2. Kritérium slovního popisu – stravovací služby, podávání nápojů, pokud nejsou jako stravovací služby osvobozeny od daně podle § 57 až 59 nebo pokud se nejedná o podání alkoholických nápojů uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku 2203 až 2208 nebo tabákových výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku kapitoly 24.

Podávání alkoholických nápojů a tabákových výrobků je z uplatnění první snížené sazby daně vyloučeno!

Napsat komentář